Τεχνικές Εκθέσεις

Technical Report TR 01–2010, May 2010
A Comparison of IPUMS Microdata and Census Aggregated Data with
special reference to Native and Immigrant Fertility in Greece

Authors: Georgia Verropoulou, Christos Bagavos and Cleon Tsimbos

Technical Report TR 02 – 2011, Ιούλιος 2011
Ο προσδιορισμός της κατάστασης υγείας του πληθυσμού: προσδόκιμο επιβίωσης και προσδόκιμο υγείας στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Χρήστος Μπάγκαβος

Technical Report TR 03–2012, Ιούλιος 2012
Δημογραφικές προοπτικές και συνταξιοδότηση στην Ελλάδα: Το παράδειγμα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
Συγγραφείς: Χρήστος Μπάγκαβος και Αγγελική Ζουλάκη

Technical Report TR 04 – 2013, July 2013
Fertility measures for Greece at prefecture level (NUTS 3): 1981-2001
Author: Cleon Tsimbos