Η ΕΔΗΜ

Ιστορικό – Σκοποί – Μέσα – Δράσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ) ιδρύθηκε στις 10  Ιουλίου 1980, με έδρα την Αθήνα από είκοσι οκτώ ιδρυτικά μέλη και αναγνωρίσθηκε με την Απόφαση 1338 / 30 Μαΐου 1981 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Πρωτεργάτης αυτής της σημαντικής προσπάθειας ήταν ο αείμνηστος καθηγητής Νικόλαος Πολύζος.

Το Καταστατικό της ΕΔΗΜ αποτελείται από είκοσι ένα άρθρα. Σκοπός της εταιρείας είναι «η συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών προβλημάτων, η προώθηση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στα προβλήματα αυτά και η ανάπτυξη και η προαγωγή ερευνών και μέτρων για την εξασφάλιση της βελτίωσης της δημογραφικής κατάστασης της χώρας».

Σύμφωνα με το Καταστατικό  τα μέσα  με τα οποία πραγματοποιείται ο σκοπός της Εταιρείας, είναι :

  • η συνεργασία με αρμόδια στην Ελλάδα όργανα και υπηρεσίες, με επιστημονικά και εκπαιδευτικά κέντρα και με κάθε είδος οργανώσεις, συλλόγους και ιδρύματα
  • η εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με την αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • η μέριμνα για τη κατάρτιση  στελεχών  ασχολουμένων με τα δημογραφικά προβλήματα
  • η υποστήριξη προγραμμάτων  ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού
  • η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων
  • η έκδοση σχετικών  αυτοτελών ή περιοδικών δημοσιευμάτων
  • η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.

Η ΕΔΗΜ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει σειρά συνεδρίων, εθνικού και διεθνούς επιπέδου, με συμμετοχή ειδικών  επί των δημογραφικών θεμάτων ερευνητών,  καθηγητών και κοινού.

Επιπλέον η ΕΔΗΜ ανέπτυξε  συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και μέλη της Εταιρείας συνέταξαν ειδική μελέτη, που δημοσιεύθηκε με τον τίτλο Το Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδος (1990).

Επίσης, μέλη της ΕΔΗΜ, όπως και άλλοι ειδικοί, ανέπτυξαν τις απόψεις τους  στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, η οποία το 1993 κατέληξε στο γνωστό «Πόρισμα για το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος», το οποίο κατέγραψε τις δημογραφικές τάσεις και τις διαφαινόμενες δυσμενείς προοπτικές του πληθυσμού της Ελλάδος και περιέλαβε προτάσεις και μέτρα πληθυσμιακής πολιτικής για την αναστροφή των εξελίξεων.

Η ΕΔΗΜ διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο από το Νοέμβριο 2009 αποτελείται από τους εξής:

Κλέων Τσίμπος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόεδρος
Μιχαήλ Παπαδάκης

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Α’ Αντιπρόεδρος
Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου

Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών Νέας Υόρκης

Β’ Αντιπρόεδρος
Νικόλας Λοίζος

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των Παρισίων

Γενικός Γραμματέας
Αλεξάνδρα Τραγάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Ειδική Γραμματέας
Χρήστος Μπάγκαβος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειου Πανεπιστημίου

Ταμίας
Χάρις Συμεωνίδου

Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

Μέλος
Γεωργία Βερροπούλου

Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μέλος
Γαρυφαλλιά Σερελέα Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών Μέλος

Διατελέσαντες Πρόεδροι της ΕΔΗΜ:

1980 – 1999 Νικόλας Πολύζος
1999 – 2005 Γεώργιος Σιάμπος
2005 – 2009 Μιχαήλ Παπαδάκης