Δημογραφικά Δελτία

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 01 – 2010, Απρίλιος 2010
Συνεπτυγμένοι Πίνακες Επιβίωσης του Πληθυσμού της Ελλάδας σε Επίπεδο Νομού: 2001
Συγγραφείς: Γεώργιος Κοτσυφάκης και Κλέων Τσίμπος

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 02 – 2010
Διαχρονικές και χωρικές μεταβολές της αναλογίας φύλων κατά τη γέννηση στην Ελλάδα, 1960-2006: διερευνώντας πιθανούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
Συγγραφείς: Αλεξάνδρα Τραγάκη και Κάτια Λαζαρίδη

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 03 – 2010
Περιφερειακές διαφοροποιήσεις της γονιμότητας του πληθυσμού της Ελλάδας βάσει των δεικτών του Coale: 2000-2002
Συγγραφείς: Κλέων Τσίμπος και Γεωργία Βερροπούλου

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 04 – 2011
Θνησιμότητα του Πληθυσμού της Ελλάδας σε Επίπεδο Δήμου Καλλικράτη: 2000-2002
Συγγραφείς: Κλέων Τσίμπος και Σταμάτης Καλογήρου

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 05 – 2011
Δείκτες Γήρανσης του Πληθυσμού της Ελλάδας σε Επίπεδο Δήμου Καλλικράτη: 2001
Συγγραφείς: Σταμάτης Καλογήρου και Κλέων Τσίμπος

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 06 – 2011
Εκτίμηση της μέσης ηλικίας ανδρών και γυναικών στον πρώτο γάμο με τη χρήση απογραφικών δεδομένων στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.
Συγγραφέας: Γεωργία Βερροπούλου

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 07 – 2012
Πιθανότητες διεύρυνσης οικογένειας του πληθυσμού της Ελλάδας κατά επίπεδο εκπαίδευσης, αστικότητα και νομό
Συγγραφέας: Κλέων Τσίμπος

Ελληνικό Δημογραφικό Δελτίο BU 08 – 2012
Ο πληθυσμός της Ελλάδας: Θεωρήσεις, Προοπτικές και Προβληματισμοί
Συγγραφείς: Μιχαήλ Παπαδάκης, Μανόλης Κογεβίνας και Δημήτριος Τριχόπουλος