Απεικονίσεις

Η Ελλάδα με σχήματα: 

Σχηματική παρουσίαση των δομικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού της Ελλάδας: απογραφές 1879 – 2011, Κλέων Τσίμπος, Νοέμβριος 2013.

Σχηματική παρουσίαση μέτρων γονιμότητας
του πληθυσμού της Ελλάδας: 1956 – 2012
, Κλέων Τσίμπος, Δεκέμβριος 2013.