Δραστηριότητες

Κυριότερα Συνέδρια και Δημοσιεύματα – Εκδόσεις

 1. ΕΔΗΜ (1985)  Η Δημογραφική Κρίση  στην Ελλάδα, Ημερίδα που οργανώθηκε  στο Πάντειο Πανεπιστήμιο  στις 29 Ν0εμβρίου 1984, Αθήνα, σελ 208.
 2. Εμκε-Πουλοπούλου Η (1986) : Προβλήματα Μετανάστευσης Παλιννόστησης, ΕΔΗΜ-ΙΜΕΟ, Αθήνα, σελ. 640. Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.
 3. ΕΔΗΜ (1988) Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα. Η θέση της Ελλάδας,  Διήμερο που οργανώθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 11-12 Δεκεμβρίου 1986, Αθήνα, σελ. 216.
 4. ΕΔΗΜ – Γαλλικό Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών (INED) (1990) Ελληνο-Γαλλικό Συνέδριο Δημογραφίας, Συνέδριο που οργανώθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 18-21 Μαΐου 1987, Αθήνα, σελ. 424.
 5. Ακαδημία Αθηνών (1990) Το Δημογραφικό Πρόβλημα της Ελλάδος, Υπογεννητικότητα και γήρανση του πληθυσμού, Αθήνα, σελ. 168.
 6. ΕΔΗΜ (1991) Ετήσια  Έκθεση  (1990) για τη Δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα, ΙΑΔΗΠ, Αθήνα, σελ. 80.
 7. ΕΔΗΜ (1992) Ετήσια  Δημογραφική Έκθεση (1991), ΙΑΔΗΠ Αθήνα, σελ. 72.
 8. ΕΔΗΜ (1992 ) Πρακτικά Γαλλο–Ιταλο–Ελληνικού Συνεδρίου Δημογραφίας,  Συνέδριο που οργανώθηκε στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών στις 12-13 Νοεμβρίου 1989, Αθήνα , σελ. 250.
 9. Emke-Poulopoulos Ι. (2001)   Trafficking in Women and Children :  Greece, a country of destination and transit, ΙΜΕΟ- ΕΔΗΜ, Αthens, p.82.
 10. ΕΔΗΜ – Επιμέλεια Γ. Σιάμπος (2002)  Πανελλαδικό Δημογραφικό Συνέδριο: Πληθυσμός και Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Συνέδριο που οργανώθηκε από την ΕΔΙΜ στις 19-20 Νοεμβρίου 1998, Αθήνα, σελ. 600.
 11. 11.  Έμκε-Πουλοπούλου, Η. (2007) Η Μεταναστευτική Πρόκληση, Έκδοση ΕΔΗΜ-Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 931.
 12. Έμκε-Πουλοπούλου, Η. (2009) Η Ζωή των Μεταναστών στην Ελλάδα, Νομικό Καθεστώς, Γλώσσα, Απασχόληση, Ασφάλιση, Τόμος Α’, Έκδοση ΕΔΗΜ-Βογιατζή, Αθήνα, σελ. 303.
 13. ΕΔΗΜ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (2009) Συνέδριο με τίτλο «Πληθυσμιακές Τάσεις και Προοπτικές: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση» που διοργανώθηκε από την ΕΔΗΜ και το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας (ΚΕΕΚ) της Ακαδημίας Αθηνών στην Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2009, Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών.