Αρχική Σελίδα

edim_logo_smlΗ Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Επιστημονικό Σωματείο το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούλιο 1980 με έδρα την Αθήνα. Πρωτεργάτης αυτής της σημαντικής προσπάθειας ήταν ο αείμνηστος καθηγητής Νικόλαος Πολύζος.

Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη των δημογραφικών προβλημάτων, η προώθηση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στα προβλήματα αυτά και η ανάπτυξη και η προαγωγή ερευνών και μέτρων για την εξασφάλιση της βελτίωσης της δημογραφικής κατάστασης της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέσα με τα οποία πραγματοποιούνται οι στόχοι της Εταιρείας, είναι:

  • η συνεργασία με αρμόδια στην Ελλάδα όργανα και υπηρεσίες, με επιστημονικά και εκπαιδευτικά κέντρα και με κάθε είδος οργανώσεις, συλλόγους και ιδρύματα
  • η εκπόνηση προγραμμάτων σχετικών με την αντιμετώπιση των δημογραφικών προβλημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
  • η μέριμνα για τη κατάρτιση στελεχών ασχολουμένων με τα δημογραφικά προβλήματα
  • η υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού
  • η οργάνωση διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, συνεδρίων, φροντιστηρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων
  • η έκδοση σχετικών αυτοτελών ή περιοδικών δημοσιευμάτων
  • η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ…